ดร.ธีร์ ภวังคนันท์ รองเลขาธิการ กพฐ. ร่วมกับ นางปวีณา หงสกุล ประธานมูลนิธิปวีณาหงสกุลเพื่อเด็กและสตรี พร้อมด้วย นายธีรดนย์ ศรีฟ้า ผอ.กลุ่มคุ้มครองและช่วยเหลือนักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา ศป.สพฐ. ประชุมคณะกรรมการติดตามและช่วยเหลือเด็กนักเรียน

คำสำคัญ


วันที่ 6 มกราคม 2567 ดร.ธีร์ ภวังคนันท์ รองเลขาธิการ กพฐ. ร่วมกับ นางปวีณา หงสกุล ประธานมูลนิธิปวีณาหงสกุลเพื่อเด็กและสตรี พร้อมด้วย นายธีรดนย์ ศรีฟ้า ผอ.กลุ่มคุ้มครองและช่วยเหลือนักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา ศป.สพฐ. ประชุมคณะกรรมการติดตามและช่วยเหลือเด็กนักเรียน โดยมี ผอ.สพท.ในจังหวัดอุดรธานี ทีมศูนย์ความปลอดภัยสพท.ในจังหวัดอุดรธานี ยุติธรรมจังหวัด พมจ.อุดรธานี หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดอุดรธานี และนายอำเภอประจักษ์ศิลปาคม เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมร่วมคิด สพป.อุดรธานี เขต 2