ข่าวประชาสัมพันธ์

ศสป.สพฐ. เข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อมโครงการเปิดภาคเรียนอย่างปลอดภัย สู่วิถีเด็กไทยในศตวรรษที่ 21

ข่าว

เมื่อวันจันท …

Read moreศสป.สพฐ. เข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อมโครงการเปิดภาคเรียนอย่างปลอดภัย สู่วิถีเด็กไทยในศตวรรษที่ 21

รองเลขาธิการ กพฐ. (ดร.ธีร์ ภวังคนันท์) และ ศสป.สพฐ. ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์และตรวจสอบกรณีนักเรียนสูบบุหรี่

ข่าว

เมื่อวันจันท …

Read moreรองเลขาธิการ กพฐ. (ดร.ธีร์ ภวังคนันท์) และ ศสป.สพฐ. ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์และตรวจสอบกรณีนักเรียนสูบบุหรี่

ศสป.สพฐ.เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการหอพัก ครั้งที่ 1/2567

ข่าว

วันศุกร์ที่ …

Read moreศสป.สพฐ.เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการหอพัก ครั้งที่ 1/2567

ศสป.สพฐ. เข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อมโครงการเปิดภาคเรียนอย่างปลอดภัย สู่วิถีเด็กไทยในศตวรรษที่ 21

ข่าว

เมื่อวันจันท …

Read moreศสป.สพฐ. เข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อมโครงการเปิดภาคเรียนอย่างปลอดภัย สู่วิถีเด็กไทยในศตวรรษที่ 21

รองเลขาธิการ กพฐ. (ดร.ธีร์ ภวังคนันท์) และ ศสป.สพฐ. ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์และตรวจสอบกรณีนักเรียนสูบบุหรี่

ข่าว

เมื่อวันจันท …

Read moreรองเลขาธิการ กพฐ. (ดร.ธีร์ ภวังคนันท์) และ ศสป.สพฐ. ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์และตรวจสอบกรณีนักเรียนสูบบุหรี่

ศสป.สพฐ.เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการหอพัก ครั้งที่ 1/2567

ข่าว

วันศุกร์ที่ …

Read moreศสป.สพฐ.เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการหอพัก ครั้งที่ 1/2567