ศสป.สพฐ.ประชุมเตรียมความพร้อมการจัดกิจกรรมนักเรียนสมุทรปราการปลอดภัยและห่างไกลยาเสพติด ร่วมกับ สพม.สมุทรปราการ

ข่าวอัพเดท


คำสำคัญ


เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 4 กรกฎาคม 2567 เวลา 10.00 น. ดร.ตฤณ ก้านดอกไม้ ผอ.ศสป.สพฐ. มอบหมายให้ นายวันศักดิ์ คำแหง รองผอ.ศสป.สพฐ. และนายธีรดนย์ ศรีฟ้า ผอ.สป. ประชุมเตรียมความพร้อมการจัดกิจกรรมนักเรียนสมุทรปราการปลอดภัยและห่างไกลยาเสพติด ร่วมกับ สพม.สมุทรปราการ (โดยนายวรพจน์ สิงหราช มอบหมายให้ นายวัชรินทร์ โตขาว รองผอ.สพม.สมุทรปราการ พร้อมด้วยบุคลากรกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพม.สมุทรปราการ ผ่านระบบ Zoom Cloud Meeting
โดย สพม.สมุทรปราการ ได้รับมอบหมายจาก สพฐ. ให้ดำเนินการกิจกรรมนักเรียนสมุทรปราการปลอดภัย จะดำเนินการประชุมวางแผนการดำเนินงานร่วมกับ สพท.ในพื้นที่สมุทรปราการ เพื่อกำหนดวันจัดกิจกรรมจัดทำแผนการออกตรวจและสร้างความปลอดภัยให้แก่นักเรียนสมุทรปราการปลอดภัยและห่างไกลยาเสพติด และกิจกรรม Kick off ปล่อยแถวการออกตรวจและสร้างความปลอดภัย และรายงานความคืบหน้าให้ ศสป.สพฐ. ทราบเป็นระยะต่อไป