ศสป.สพฐ.เข้าร่วมการประชุมโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งเครือข่ายโรงเรียนคุ้มครองเด็ก ภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคตะวันตก

ข่าวอัพเดท


คำสำคัญ


วันศุกร์ที่ 5 กรกฎาคม 2567 เวลา 09.00 น. ดร.ตฤณ ก้านดอกไม้ ผอ.ศูนย์บริหารความสุขและความปลอดภัย สพฐ. มอบหมายให้ นายวันศักดิ์ คำแหง รองผอ.ศูนย์บริหารความสุขและความปลอดภัย สพฐ. พร้อมด้วย นายธีรดนย์ ศรีฟ้า ผอ.กลุ่มส่งเสริมความสุขและความปลอดภัย เข้าร่วมการประชุมโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งเครือข่ายโรงเรียนคุ้มครองเด็ก ภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคตะวันตก ณ โรงเรียนเบลล่า บี อำเภอบางกรวย จ.นนทบุรี โดยมี นายทศพร ถือพุดซา ผอ.สพป.สมุทรปราการ เขต 1 เป็นประธานเปิดการประชุม และ ดร.ปิ่นทอง ใจสุทธิ ผอ.รร.อนุบาลพระสมุทรเจดีย์ ประธานและผู้ประสานงานเครือข่ายโรงเรียนคุ้มครองเด็กภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคตะวันตก (HUB) ผู้บริหารโรงเรียนคุ้มครองเด็ก และคณะครูโรงเรียนคุ้มครองเด็ก จำนวน 147 คน เข้าร่วมการประชุม
กิจกรรมในครั้งนี้ เพื่อให้โรงเรียนเครือข่ายคุ้มครองเด็กได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และพัฒนาแนวทางการดำเนินงานโรงเรียนคุ้มรองเด็ก และเพื่อให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรฐานโรงเรียนคุ้มครองเด็กให้แก่ผู้บริหารสถานศึกษาและครูเครือข่ายโรงเรียนคุ้มครองเด็ก รวมถึงการช่่วยเหลือสนับสนุนการดำเนินงานโรงเรียนคุ้มครองเด็กซึ่งกันและกันในระดับภาค
รับชมเปิดพิธีเปิด : https://www.youtube.com/watch?v=EJvcnumsaMg