ศูนย์ความปลอดภัย สพฐ. เดินทางลงสู่ภาคใต้ เพื่อนำสิ่งของส่งมอบผู้ประสบอุกทกภัยน้ำท่วมชายแดนใต้

คำสำคัญ


ศูนย์ความปลอดภัย สพฐ. ร่วมกับสำนักอำนวยการ และสำนักพัฒนาการศึกษาเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ นำรถบรรทุกโรงเรียนบางมดวิทยา สพม.กทม เขต 1 รับสิ่งของบริจาคตามจุดต่างๆ ได้แก่ 1.) สพป.กทม 2.) โรงเรียนพญาไท 3.) โรงเรียนวัดสระเกศ 4.) สพม.กทม เขต 1 5.) ศูนย์ความปลอดภัย สพฐ. และสำนักอำนวยการ สพฐ. เพื่อนำสิ่งของส่งมอบ พี่ น้อง ผู้ประสบอุกทกภัยน้ำท่วมชายแดนใต้