สพฐ. ประชุมร่วม บช.น. สร้างความปลอดภัยนักเรียนในกรุงเทพมหานคร

คำสำคัญ


วันที่ 8 พฤษภาคม 2567 ว่าที่ร้อยตรี ธนุ วงษ์จินดา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เลขาธิการ กพฐ.) มอบหมายให้ นายธีร์ ภวังคนันท์ รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (รองเลขาธิการ กพฐ.) เป็นประธานในการประชุมโครงการนักเรียนในกรุงเทพมหานครปลอดภัย เพื่อหารือร่วมกันขับเคลื่อนความปลอดภัยของนักเรียนในทุกมิติ ด้วยการดำเนินการเชิงรุกและร่วมจัดทำแผนร่วมในการปฏิบัติกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยมีผู้แทนจากกองบัญชาการตำรวจนครบาล (บช.น.) ได้แก่ พล.ต.ต.ชรินทร์ โกพัฒน์ตา รอง ผบช.น และ พ.ต.อ.โฆษิต บุญทวี รอง ผบก.น.3 นำ “มีนบุรี โมเดล” เป็นต้นแบบ สร้างความปลอดภัยนักเรียนในกรุงเทพมหานคร และผู้บริหารของ สพฐ. ได้แก่ นายตฤณ ก้านดอกไม้ ผู้อำนวยการศูนย์บริหารความสุขและความปลอดภัย สพฐ. รวมถึงผู้บริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 และเขต 2 คณะผู้บริหารสถานศึกษาในพื้นที่กรุงเทพมหานคร คณะครูและผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุม สพฐ. 1 อาคาร สพฐ. 4 ชั้น 2 กระทรวงศึกษาธิการ

นายธีร์ ภวังคนันท์ กล่าวว่า การทำงานด้านความปลอดภัยของนักเรียนที่ผ่านมา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ได้ร่วมทำงานและประสานงานกับทางกองบัญชาการตำรวจนครบาลมาตลอด เพื่อให้การดำเนินการป้องปรามในเชิงรุกและเชิงสร้างสรรค์ พร้อมทั้งยกระดับการเฝ้าระวังเหตุเป็นพิเศษ เพื่อให้เกิดความปลอดภัยแก่นักเรียนในกรุงเทพมหานครได้รับความปลอดภัยในทุกมิติ สร้างความอุ่นใจให้กับพ่อแม่ผู้ปกครอง จึงได้ดำเนินโครงการนักเรียนในกรุงเทพมหานครปลอดภัย เพื่อเฝ้าระวังนักเรียนในด้านการใช้ความรุนแรง และความประพฤติที่ไม่เหมาะสมของนักเรียน เพื่อจัดทำแผนร่วมกันในการปฏิบัติงานระหว่างสถานศึกษากับสถานีตำรวจในพื้นที่นครบาล และมีการประชุมหารือร่วมกันอย่างต่อเนื่อง

“สำหรับการประชุมในวันนี้ได้ร่วมหารือใน 3 เรื่อง คือ เรื่องระบบการสื่อสารและการรายงานที่รวดเร็ว เรื่องการจัดทำแผนที่จุดเสี่ยงร่วมกันระหว่าง สพฐ. และ บช.น. รวมทั้งหมด 9 โซน และเรื่องการทำโครงข่ายให้หนักแน่น มีการเติมองค์ความรู้ เสริมความรู้ มีข้อมูลรอบด้านของนักเรียนกลุ่มเสี่ยง และสามารถรายงานข้อมูลได้แบบเร่งด่วน ซึ่งในการส่งต่อข้อมูลนักเรียนกลุ่มเสี่ยง ต้องมีความชัดเจน รัดกุม ไม่ให้เกิดการรั่วไหลของข้อมูล และต้องมีคณะกรรมการร่วมในการเข้าถึงหรือแชร์ข้อมูลดังกล่าว เพื่อรักษาสิทธิของนักเรียน ทางด้านการประสานงานเมื่อเกิดเหตุ ขอให้ทางโรงเรียนหรือเขตพื้นที่สามารถประสานกับโรงพักในพื้นที่นั้นได้โดยตรง และต้องมีการวางแผนเผชิญเหตุและมีการประเมินอยู่เสมอ นอกจากนี้ ยังได้หารือเรื่องการจัดทำแผนที่จุดเสี่ยงโรงเรียนในพื้นที่รับผิดชอบของกองบัญชาการตำรวจนครบาล (บกน.) ทั้ง 9 เขต โดยจะผสานข้อมูลแผนที่จุดเสี่ยงของ สพฐ. เข้ากับแผนที่ของ บกน. เข้าด้วยกัน เพื่อให้การดำเนินงานมีประสิทธิภาพ เข้าถึงพื้นที่เป้าหมายได้อย่างรวดเร็วและครอบคลุม ทั้งนี้ ขอให้เพิ่มความระมัดระวังในช่วงวันเปิดภาคเรียนที่ 1/2567 ซึ่งอาจมีปัญหาเรื่องการทวงหนี้พนัน หรือเหตุทะเลาะวิวาทที่ต่อเนื่องมาจากช่วงปิดเทอม รวมทั้งขอให้เขตพื้นที่รวบรวมข้อมูลว่าในการเปิดภาคเรียนใหม่นี้ มีนักเรียนย้ายโรงเรียนจำนวนกี่คน ย้ายไปที่ไหนบ้าง มีการดูแลติดตามหรือไม่ เพื่อป้องกันไม่ให้เด็กหลุดจากระบบการศึกษา และเสี่ยงต่อการเกิดเหตุทะเลาะวิวาท เพื่อดูแลความปลอดภัยนักเรียนให้ครบรอบด้าน ทั้งการป้องกัน ปราบปราม และฟื้นฟู ให้นักเรียนได้เรียนอย่างมีความสุข ในสถานศึกษาที่ปลอดภัยสำหรับทุกคน” รองเลขาธิการ กพฐ. กล่าว

ทางด้าน พล.ต.ต. ชรินทร์ โกพัฒน์ตา รอง ผบช.น. กล่าวว่า การทำงานด้านความปลอดภัยของนักเรียนที่ผ่านมา ของกองบัญชาการตำรวจนครบาลได้ให้ความสำคัญกับเด็กและเยาวชน โดยทำงานกันอย่างเข้มข้นและได้ทำงานประสานร่วมกับ สพฐ. ตลอดมา โดยเฉพาะเรื่องการแก้ไขความขัดแย้งระหว่างสถาบันการศึกษา โดยทาง บช.น. จะนำโมเดลการลดปัญหานักเรียนนักศึกษาทะเลาะวิวาทอย่างยั่งยืน (มีนบุรีโมเดล) เข้ามาช่วยในการเฝ้าระวังและแก้ปัญหาการทะเลาะวิวาทของนักเรียนนักศึกษา โดยตั้งเป้าว่าปัญหาการทะเลาะวิวาทระหว่างสถาบันการศึกษาจะต้องลดลงอย่างมีประสิทธิภาพ และขอความร่วมมือให้นักจิตวิทยาประจำเขตพื้นที่การศึกษาได้เข้าไปยังโรงเรียนของเด็กที่มีปัญหาด้วย เพื่อช่วยฟื้นฟูสภาพจิตใจของเด็ก และพัฒนาเด็กให้เติบโตขึ้นทั้งทางร่างกายและจิตใจ เป็นการแก้ปัญหาเชิงโครงสร้างอย่างยั่งยืน

“ขอขอบคุณสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษาในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ที่ร่วมกันขับเคลื่อนโครงการนักเรียนในกรุงเทพมหานครปลอดภัย ทาง บช.น. พร้อมให้ความช่วยเหลือและบูรณาการการทำงานอย่างเต็มที่ เพื่อสร้างความมั่นใจด้านความปลอดภัยให้กับน้องๆ นักเรียนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ที่พวกเราต้องช่วยกันดูแลต่อไป” พล.ต.ต. ชรินทร์ กล่าว