สพฐ. ติดตามเฝ้าระวังจุดเสี่ยงในวันวาเลนไทน์

คำสำคัญ


วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 16.30 ว่าที่ร้อยตรี ธนุ วงษ์จินดา เลขาธิการ กพฐ. และนายธีร์ ภวังคนันท์ รองเลขาธิการ กพฐ. มอบหมายให้นายตฤณ ก้านดอกไม้ ผอ.ศูนย์ความปลอดภัย สพฐ. จัดกำลังเจ้าหน้าที่ติดตามเฝ้าระวังจุดเสี่ยงในวันวาเลนไทน์

ศูนย์ความปลอดภัย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้มอบหมายเจ้าหน้าที่ติดตามเฝ้าระวังจุดเสี่ยงวันวาเลนไทน์ จำนวน 5 จุด ดังนี้

จุดที่ 1 บริเวณสวนสันติไชยปราการ ถ.พระอาทิตย์
นำโดยนายเดชา ห้องแซง เจ้าหน้าที่ศูนย์ความปลอดภัย สพฐ. และคณะจำนวน 4 คน พบว่าจุดดังกล่าวมีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภันตลอด 24 ชม มีนักเรียนมาใช้บริการบ้าง แต่ไม่พบนักเรียนมีพฤติกรรมไม่เหมาะสม มีนักเรียนจากโรงเรียนวัดไชนชนะสงครามและวัดสังเวชทำหน้าที่มัคคุเทศก์ให้แก่นักท่องเที่ยวเพื่อเป็นรายได้พิเศษระหว่างเรียน สถานการณ์ทุกอย่างเป็นปกติ

จุดที่ 2 บริเวณสะพานพระราม 8 ฝั่งธนาคารแห่งประเทศไทย
นำโดยนางสุดจิตร์ ไทรนิ่มนวล ผอ.กลุ่มวิจัยและพัฒนาความปลอดภัย
และเจ้าหน้าที่กลุ่มวิจัยฯ รวม 6 คน
ได้เดินสำรวจบริเวณใต้สะพาน และสนทนากับหัวหน้าเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยของธนาคารแห่งประเทศไทย ได้ข้อมูลว่าธนาคารมีกล้องวงจรปิด จับภาพบริเวณสะพานพระราม 8 ทั้งทางขึ้นและ
บนสะพานทั้งฝั่งด้านซ้ายและขวา และมีเจ้าหน้าที่ดูจอมอนิเตอร์ตลอด 24 ชม. มีการฝึกเจ้าหน้าที่ในการให้ความช่วยเหลือหากมีเหตุการณ์บนสะพานพร้อมให้ความช่วยเหลือ ส่วนใต้สะพานมีไฟส่องสว่าง สถานการณ์ทั่วไปปกติ

จุดที่ 3 บริเวณสะพานพระราม 8 ฝั่งธนบุรี
นำโดยนางสาวกมลลักษณ์ ลอยพูน ผอ.กลุ่ม ตข. และเจ้าหน้าที่กลุ่มตข. พบว่าจุดนี้มีประชาชนค่อนข้างเยอะมีเจ้าหน้าที่ตำรวจคอยดูแลความเรียบร้อยพบเด็กว่ายน้ำ ทางเจ้าหน้าที่ศูนย์ความปลอดภัยได้พูดคุย บอกกล่าวให้ระวังความปลอดภัย ไม่พบเด็กนักเรียนกลุ่มเสี่ยงที่อาจก่อเหตุวิวาทหรือล่อแหลม ภาพรวมด้านอื่นๆ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

จุดที่ 4 บริเวณสะพานพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช
นำโดยนายธีรดนย์ ศรีฟ้า ผอ.กลุ่มคุ้มครองและช่วยเหลือนักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา และเจ้าหน้าที่กลุ่มคุ้มครองฯ พบว่าไม่มีความเสี่ยงที่จะพบเด็กนักเรียนทะเลาะวิวาท พบเด็กนักเรียนมาเป็นคู่ และเป็นกลุ่มนักเรียนชั้นม.ต้นมาเที่ยวแต่งตัวล่อแหลม ทางเจ้าหน้าที่ฯได้เข้าไปพูดคุยและสอบถามโดยแนะนำให้รักษาความปลอดภัยในช่วงวันวาเลนไทน์ ภาพรวมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

จุดที่ 5 บริเวณสะพานพระปกเกล้า
นำโดยนายธีรดนย์ ศรีฟ้า ผอ.กลุ่มคุ้มครองและช่วยเหลือนักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา และเจ้าหน้าที่กลุ่มคุ้มครองฯ พบว่าประชาชนและนักเรียนมาใช้พื้นที่ปานกลางไม่หนาแน่นมาก มีนักเรียนมาเป็นกลุ่มและเป็นคู่ เป็นพื้นที่เปิดมีแสงไฟชัดเจน มุมอับน้อย ไม่พบนักเรียนที่จะกระทำเรื่องล่อแหลมภาพรวมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

ภาพรวมการติดตามเฝ้าระวัง 5 จุดเสี่ยงวันวาเลนไทน์เป็นไปด้วยความเรียบร้อย