ศูนย์ความปลอดภัย สพฐ. ร่วมประชุมเพื่อกำหนดแนวทางการจัดทำทางข้ามถนนปลอดภัยเพื่อยกระดับความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน

คำสำคัญ


วันอังคารที่ 16 มกราคม 2567 ดร.ตฤณ ก้านดอกไม้ ผู้อำนวยการศูนย์ความปลอดภัย สพฐ. และนายธีรดนย์ ศรีฟ้า ผู้อำนวยการกลุ่มคุ้มครองและช่วยเหลือนักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา มอบหมายให้ นางสาวอรอนงค์ ศรีทอง เจ้าหน้าที่ศูนย์ความปลอดภัย สพฐ. เข้าร่วมประชุมเพื่อกำหนดแนวทางการจัดทำทางข้ามถนนปลอดภัยเพื่อยกระดับความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน ณ โรงแรมดิเอมเมอร์รัลด์ รัชดา กรุงเทพมหานครโดยมีประเด็นความสำคัญ ดังนี้
1) ภาพรวมสถาณการณ์จากสถิติและจากการสำรวจคนเดินเท้า การสำรวจปัจจัยทางกานภาพและพฤติกรรม ของผู้ใช้รถใช้ถนน พบว่าการออกแบบในบางพื้นที่ไม่เอื้ออำนวยให้คนข้ามถนน เช่น ทางลาด เกาะพักคนข้ามถนน ผู้ขับขี่มีพฤติกรรมฝ่าฝืนกฏหมายจราจรสูง การสำรวจทัศนคติของคนเดินเท้าและผู้ขับขี่ เช่น การใช้โทรศัพท์ขณะข้ามถนน การไม่ชะลอความเร็วแม้เห็นทางข้าม ประเทศไทยยังไม่มีการกำหนดหลักเกณฑ์การจัดทำทางข้ามที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน ที่ปฏิบัติเหมือนกันทั่วประเทศ จากสถิติอุบัติเหตุคนเดินเท้าและข้ามถนนการเสียชีวิตสูงขึ้น จึงมีการขับเคลื่อนโครงการดังกล่าว
2) ข้อเสนอแนะในการกำหนดแนวทางการจัดทำทางข้ามถนนปลอดภัยเพื่อยกระดับความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน จาหน่วยงานต่าง ๆ และ ผู้แทน สพฐ. โดยนายชนะ สุ่มมาตย์ ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาแนะแนว ข้อเสนอแนะต่อการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม มีมาตรการสำหรับคนเดินเท้า โดยมีสัญลักษณ์ที่เห็นชัดเจน และสำหรับผู้พิการ มาตรการสำหรับผู้ขับขี่
3) ข้อเสนอแนะในการบังคับใช้กฎหมาย การปรับปรุงกฎหมายการจัดการความเร็วและลำดับชั้นถนน
มาตรา 139 พ.ร.บ.จราจรทางบก มาตรา พ.ร.บ.ทางหลวงฯ แก้ไขปรับปรุงความเร็ว กำหนดความเร็วเมื่อขับผ่านทางข้ามถนน *ในเขตชุมชน 30 กม./ชม. นอกเขตชุมชน 50 กม./ชม. และสร้างการรับรู้แก่ผู้ขับขี่ด้วยการติดป้ายสัญลักอัตราความเร็วที่กำหนดบริเวณก่อนถึงทางข้ามถนน