สพฐ. รับมอบบะหมี่กึ่งสำเร็จรูป ช่วยเหลือนักเรียนที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้ จากมูลนิธิอายิโน๊ะโมะโต๊ะ

คำสำคัญ


วันที่ 3 มกราคม 2567 นายธีร์ ภวังคนันท์ รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (รองเลขาธิการ กพฐ.) ผู้แทนเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานในการรับมอบบะหมี่กึ่งสำเร็จรูป มูลค่า 245,000 บาท จากมูลนิธิอายิโน๊ะโมะโต๊ะ เพื่อช่วยเหลือนักเรียนที่ประสบอุทกภัยและได้รับความเดือดร้อนในพื้นที่ภาคใต้ พร้อมด้วย นางสาวสุชาดา สภาพงศ์ รักษาราชการแทนผู้อํานวยการสำนักอํานวยการ นายณรงค์ศักดิ์ โพธิ์อ่อง รองฯ ผอ.ศป.สพฐ. และผู้บริหาร สังกัด สพฐ. เข้าร่วม ณ ห้องศูนย์บริหารความสุขและความปลอดภัย อาคาร สพฐ.1 กระทรวงศึกษาธิการ