ขอเชิญชวนบริจาค เครื่องอุปโภค บริโภค และสิ่งของช่วยเหลือ สำหรับนักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้

คำสำคัญ


ตามที่เกิดเหตุการณ์อุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้ ส่งผลกระทบต่อ นักเรียน ข้าราชการครู และบุคลากรการศึกษา รวมถึงโรงเรียนในหลายพื้นที่ หากท่านใดมีความประสงค์จะร่วมบริจาคเครื่องอุปโภค บริโภค และสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในครั้งนี้ สามารถบริจาคได้ที่
🚩ศูนย์ปฏิบัติการเฝ้าระวังเพื่อช่วยเหลือสถานศึกษาที่ประสบเหตุอุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร อาคาร สพฐ.1 ชั้น 1
📠โทรศัพท์ 0 2126 6565 , 08 4944 7366
📌บัญชี ธนาคารกรุงไทย สาขากระทรวงศึกษาธิการ ชื่อบัญชี รวมน้ำใจ ช่วยเหลือผู้ประสบภัย สพฐ. 059-0-41784-3 (วัตถุประสงค์ เพื่อช่วยเหลือนักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา ที่ได้รับผลกระทบทุกภัย)