ผอ.ศป.สพฐ. มอบหมายให้ นางกรวรรณ ใสยจิตต์ ผู้อำนวยการกลุ่มแผนและยุทธศาสตร์ฯ ศป.สพฐ. เข้าร่วมพิธีเปิดปฏิบัติการลดความรุนแรงของปัญหายาเสพติด ระยะ 1 ปี ตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล

คำสำคัญ


ผอ.ศป.สพฐ. มอบหมายให้ นางกรวรรณ ใสยจิตต์ ผู้อำนวยการกลุ่มแผนและยุทธศาสตร์ฯ ศป.สพฐ. เข้าร่วมพิธีเปิดปฏิบัติการลดความรุนแรงของปัญหายาเสพติด ระยะ 1 ปี ตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล ในวันอังคารที่ 26 ธันวาคม 2566 เวลา 12.00 – 14.45 น. ห้อง Grand Hall 201-202 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพมหานคร ในการนี้ นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดดังกล่าว