ว่าที่ร้อยตรี ธนุ วงษ์จินดา เลขาธิการ กพฐ. พร้อมด้วย นางเกศทิพย์ ศุภวานิช รองเลขาธิการ กพฐ. และนายพัฒนะ พัฒนทวีดล รองเลขาธิการ กพฐ. เยี่ยมชมและให้กำลังใจบูธกิจกรรมของสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ สถานศึกษาในสังกัด สพฐ.

คำสำคัญ


วันจันทร์ที่ 25 ธันวาคม 2566 ว่าที่ร้อยตรี ธนุ วงษ์จินดา เลขาธิการ กพฐ. พร้อมด้วย นางเกศทิพย์ ศุภวานิช รองเลขาธิการ กพฐ. และนายพัฒนะ พัฒนทวีดล รองเลขาธิการ กพฐ. เยี่ยมชมและให้กำลังใจบูธกิจกรรมของสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ สถานศึกษาในสังกัด สพฐ. และสถานศึกษาในสังกัด สอศ. ในงานเทศกาลของขวัญปีใหม่ 2024 สู่ผลงานกระทรวงศึกษาธิการ “EDU Soft Power Festival 2024” เมืองแห่งความคิดสร้างสรรค์ และนำเสนอผลงานของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ Quick win 10 ผลงาน ณ บริเวณถนนลูกหลวง บริเวณด้านหน้ากระทรวงศึกษาธิการ และบริเวณหน้าสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา โดยมี ดร.ตฤณ ก้านดอกไม้ ผอ.ศูนย์ความปลอดภัย สพฐ. นายณรงค์ศักดิ์ โพธิ์อ่อง รองผอ.ศูนย์ความปลอดภัย สพฐ. และนายธีรดนย์ ศรีฟ้า ผอ.กลุ่มคุ้มครองและช่วยเหลือนักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา ศป.สพฐ. และเจ้าหน้าที่ศูนย์ความปลอดภัย สพฐ. ร่วมคณะเยี่ยมชมกับทีมผู้บริหารระดับสูง สพฐ. ทั้งนี้ การเยี่ยมชมและให้กำลังใจเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและได้รับการต้อนรับจากสถานศึกษาตามบูธกิจกรรมต่าง ๆ เป็นอย่างดี