ดร.ตฤณ ก้านดอกไม้ ผอ.ศูนย์ความปลอดภัย สพฐ. พร้อมด้วย นายณรงค์ศักดิ์ โพธิ์อ่อง รองผอ.ศูนย์ความปลอดภัย สพฐ. และนายธีรดนย์ ศรีฟ้า ผอ.กลุ่มคุ้มครองและช่วยเหลือนักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา ศป.สพฐ. ปล่อยแถวพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา (พสน.)

คำสำคัญ


วันจันทร์ที่ 25 ธันวาคม 2566 เวลา 08.30 นาฬิกา ดร.ตฤณ ก้านดอกไม้ ผอ.ศูนย์ความปลอดภัย สพฐ. พร้อมด้วย นายณรงค์ศักดิ์ โพธิ์อ่อง รองผอ.ศูนย์ความปลอดภัย สพฐ. และนายธีรดนย์ ศรีฟ้า ผอ.กลุ่มคุ้มครองและช่วยเหลือนักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา ศป.สพฐ. ปล่อยแถวพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา (พสน.) ออกตรวจตามจุดต่างๆและเฝ้าระวังความปลอดภัย ในงานเทศกาลของขวัญปีใหม่ 2024 สู่ผลงานกระทรวงศึกษาธิการ “EDU Soft Power Festival 2024” เมืองแห่งความคิดสร้างสรรค์ และนำเสนอผลงานของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ Quick win 10 ผลงาน ณ บริเวณถนนลูกหลวง บริเวณด้านหน้ากระทรวงศึกษาธิการ และบริเวณหน้าสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ในการนี้ ได้ประชุมและมอบแนวทางการเฝ้าระวังความปลอดภัยให้แก่กำลังพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา (พสน.) จำนวน 20 นาย เพื่อเฝ้าระวังตามจุดต่างๆ จำนวน 5 จุด ดังนี้ จุดที่ 1 ทางเข้าประตูหน้ากระทรวงถึงลานน้ำพุ จุดที่ 2 เวทีใหญ่ จุดที่ 3 ทางเข้าประตูถนนลูกหลวง จุดที่ 4 บริเวณกลางกิจกรรมถนนลูกหลวง จุดที่ 5 ทางออกประตูถนนลูกหลวง