รับพระราชทานเครื่องราชประถมาภรณ์ มงกุฎไทย (สายสะพายชั้น 1)

คำสำคัญ


วันอังคารที่ 5 ธันวาคม 2566 เวลา 09.30 นาฬิกา นางกรวรรณ ใสยจิตต์ ผู้อำนวยการกลุ่มแผนและยุทธศาสตร์ความปลอดภัย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้รับพระราชทานเครื่องราชประถมาภรณ์ มงกุฎไทย (สายสะพายชั้น 1) ในพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นสายสะพาย ประจำปี 2565 และประจำปี 2566 เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยมี พลตำรวจเอก เพิ่มพูน ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธี ณ หอประชุมคุรุสภา กระทรวงศึกษาธิการ