เข้าร่วมงานทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ 89 รูป

คำสำคัญ


วันอังคารที่ 5 ธันวาคม 2566 เวลา 09.09 นาฬิกา ดร.ตฤณ ก้านดอกไม้ ผู้อำนวยการศูนย์ความปลอดภัย สพฐ. พร้อมด้วย นางสาวกมลลักษณ์ ลอยพูน ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารเรื่องร้องทุกข์และเฝ้าระวังข้อมูลข่าวสาร นายธีรดนย์ ศรีฟ้า ผู้อำนวยการกลุ่มคุ้มครองและช่วยเหลือนักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา และบุคลากรศูนย์ความปลอดภัย สพฐ. เข้าร่วมงานทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ 89 รูป เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2566 ณ สนามหญ้าหน้ากระทรวงศึกษาธิการ และกิจกรรม “ศธ. จิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์” ณ เวทีลานจอด สพฐ.3 และบริเวณโดยรอบกระทรวงศึกษาธิการ โดยมี พลตำรวจเอก เพิ่มพูน ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธี