ลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบความเสียหาย กรณีโรงเรียนในสังกัด สพป.เชียงใหม่ เขต 2 ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์แผ่นดินไหว

คำสำคัญ


วันเสาร์ที่ 18 พฤศจิกายน 2566 ว่าที่ร้อยตรีธนุ วงษ์จินดา เลขาธิการ กอศ. รักษาราชการแทน เลขาธิการ กพฐ. และนายธีร์ ภวังคนันท์ รองเลขาธิการ กพฐ. ได้มอบหมายให้ศูนย์ความปลอดภัย สพฐ. (โดย ดร.ตฤณ ก้านดอกไม้ ผอ.ศูนย์ความปลอดภัย สพฐ. และนายณรงค์ศักดิ์ โพธิ์อ่อง รองผอ.ศูนย์ความปลอดภัย สพฐ.) ลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบความเสียหาย กรณีโรงเรียนในสังกัด สพป.เชียงใหม่ เขต 2 ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์แผ่นดินไหว โดยมี ดร.อุดมพร กันทะใจ ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 2 นายบรรจงศักดิ์ สมส่วน รองผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 2 นายสมาน เสตะพันธ์ ปลัดอำเภอสันทราย นายชิติสรรค์ บางศิริ ช่างโยธา เทศบาลตำบลสันป่าเปา และคณะบุคลากร สพป.เชียงใหม่ เขต 2 ร่วมตรวจสอบและตรวจเยี่ยม ณ โรงเรียนวัดหนองออน โรงเรียนบ้านเมืองขอน และโรงเรียนบ้านป่าก้าง

ในการนี้ คณะตรวจสอบความเสียหายฯ ได้แนะนำให้ทางโรงเรียนฯ ในการพิจารณาแก้ปัญหาในเรื่องการจัดห้องเรียนให้กับนักเรียนที่ได้รับผลกระทบ พร้อมทั้งให้รายงานเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและของบประมาณเร่งด่วนเพื่อทำห้องเรียนให้เพียงพอต่อจำนวนนักเรียนและจัดทำข้อมูลเพื่อขออาคารเรียนทดแทนอาคารเรียนที่ชำรุดทรุดโทรมต่อไป