เข้าร่วมประชุมคณทำงานการขับเคลื่อนงานแนะแนว (Coaching) และเป้าหมายชีวิต ครั้งที่ 2/2566

คำสำคัญ


ในวันศุกร์ที่ 27 ตุลาคม 2566 ดร.ตฤณ ก้านดอกไม้ ผู้อำนวยการศูนย์ความปลอดภัย สพฐ. และบุคลากรศป.สพฐ. คือ นางสุดจิตร์ ไทรนิ่มนวล ผอ.กลุ่มวิจัยและพัฒนา นางธนาภรณ์ อรรคฮาต นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพม.อุดรธานี ช่วยราชการ ศป. สพฐ. และนางสาวสรารัตน์ กิริยาเลิศ นักวิชาการศึกษา ได้เข้าร่วมประชุมคณทำงานการขับเคลื่อนงานแนะแนว (Coaching) และเป้าหมายชีวิต ครั้งที่ 2/2566 โดยมี ดร.กมล รอดคล้าย เป็นประธาน ณ ห้องประชุมราชวัลลภ ชั้น 2 อาคารราชวัลลภ กระทรวงศึกษาธิการเวลา 10.00 – 12.00 น.