ร่วมประชุมหารือขับเคลื่อนนโยบายสุขภาพจิตของกระทรวงศึกษาธิการ ครั้งที่ 2/2566

คำสำคัญ


ในจันทร์ ที่ 30 ตุลาคม 2566 ดร.ตฤณ ก้านดอกไม้ ผู้อำนวยการศูนย์ความปลอดภัย สพฐ. ได้มอบหมาย นางนางธนาภรณ์ อรรคฮาต นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพม.อุดรธานี ช่วยราชการ ศป. สพฐ. และนางสาวสรารัตน์ กิริยาเลิศ นักวิชาการศึกษา เข้าร่วมประชุมหารือขับเคลื่อนนโยบายสุขภาพจิตของกระทรวงศึกษาธิการ ครั้งที่ 2/2566 ณ ห้องประชุมราชวัลลภ ชั้น 2 อาคารราชวัลลภ กระทรวงศึกษาธิการเวลา 13.30 – 15.30 น.