ศูนย์ความปลอดภัย สพฐ. จัดประชุมเชิงปฎิบัติการจัดทำข้อมูลสารสนเทศด้านความปลอดภัย

คำสำคัญ


ศูนย์ความปลอดภัย สพฐ. จัดประชุมเชิงปฎิบัติการจัดทำข้อมูลสารสนเทศด้านความปลอดภัยสถานศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระหว่างวันที่ 19-21 กรกฎาคม 2566 ณ โรงแรมปริ๊นส์ตั้น กรุงเทพมหานคร