นายธีร์ ภวังคนันท์ รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พร้อมคณะ ในโอกาสที่ลงพื้นที่โรงเรียนวัดเนินปอ

คำสำคัญ


6 กรกฎาคม 2566 นายธงชัย จันแย้ ผอ.สพป.พิจิตร เขต 1 พร้อมบุคลากร ให้การต้อนรับนายธีร์ ภวังคนันท์ รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พร้อมคณะ ในโอกาสที่ลงพื้นที่โรงเรียนวัดเนินปอ ในสังกัด สพป.พิจิตร เขต 1 ที่ประสบเหตุภัยพิบัติ พายุพัดอาคารโดมถล่ม เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2566 ติดตามการจัดการเรียนการสอน การซ่อมแซมอาคารเรียนและสิ่งปลูกสร้าง ดูสถานที่สำหรับสร้างโดมหลังใหม่ เยี่ยมบ้านนักเรียนที่ได้รับบาดเจ็บ ติดตามอาการ การดูแลรักษา และประชุมร่วมกับประชาชน ผู้ปกครอง ผู้นำท้องถิ่น เกี่ยวกับผลกระทบจากภัยพิบัติดังกล่าว