ดร. ธีร์ ภวังคนันท์ รองเลขาธิการ กพฐ.และนายตฤณ ก้านดอกไม้ รอง ผอ ศป สพฐ. ประชุมคณะกรรมการกองทุนเงินช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย

ข่าวอัพเดท


คำสำคัญ


ในวันอังคาร ที่ 4 กรกฎาคม 2566

เวลา 9.30 น. เลขาธิการ กพฐ. มอบหมายให้ดร. ธีร์ ภวังคนันท์ รองเลขาธิการ กพฐ.และนายตฤณ ก้านดอกไม้ รอง ผอ ศป สพฐ. ประชุมคณะกรรมการกองทุนเงินช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย โดยมีปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน ณ ห้องประชุม 108 อรรถไกวัลวที ชั้น 1 อาคารสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี