การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำข้อมูลการเยี่ยมบ้านนักเรียน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2566

คำสำคัญ


ในวันที่ 16 สิงหาคม 2566 นายธีร์ ภวังคนันท์ รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (รองเลขาธิการ กพฐ.) เป็นประธานพิธีเปิดประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำข้อมูลการเยี่ยมบ้านนักเรียน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2566 ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 16-18 สิงหาคม 2566 ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์