โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเครือข่ายโรงเรียนคุ้มครองเด็ก ภาคใต้

ข่าวอัพเดท


คำสำคัญ


สพฐ. ร่วมกับ มูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็ก จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเครือข่ายโรงเรียนคุ้มครองเด็ก ภาคใต้ ระหว่างวันที่ 22 – 23 มิถุนายน 2567 ณ โรงแรมณันนะตีย์โฮเต็ล อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ท่านสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่
– นางน้ำทิพย์ ม่วงปลอด ผอ.โรงเรียนบ่อเกดวิจิตรวิทยา สพป.สงขลา เขต 3
– โทร 080-9929117