ศสป.สพฐ. เข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 72 พรรษา

ข่าวอัพเดท


คำสำคัญ


เมื่อวันจันทร์ที่ 17 มิถุนายน 2567 เวลา 07.30 – 08.30 น. ดร.ตฤณ ก้านดอกไม้ ผอ.ศสป.สพฐ. มอบหมายให้บุคลากรกลุ่มพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนและส่งเสริมความประพฤตินักเรียน ศสป.สพฐ. เข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 72 พรรษา โดยมีกิจกรรมสวดมนต์ไหว้พระ ณ หอพระพุทธรูปประจำ ศธ. และร่วมกิจกรรมออกกำลังกาย 16.30 – 17.30 น. ณ สนามหน้ากระทรวงศึกษาธิการ