การเข้าร่วม “กิจกรรมสื่อสาร สร้างสรรค์ รู้เท่าทัน ยาบ้า (Be Smart Say No To Drugs)”

ข่าวอัพเดท


คำสำคัญ


💢📢 (B)e (S)mart (S)ay (N)o (T)o (D)rugs สำนักงาน ป.ป.ส. เชิญชวนน้อง ๆ อายุ 13-19 ปี 🙋‍♂️ ที่กำลังศึกษาในระดับชั้น
🌟 มัธยมศึกษา
🌟 อาชีวศึกษา
🌟 หรือเทียบเท่า
(school) ในสถานศึกษาทั่วประเทศ
เข้าร่วม “กิจกรรมสื่อสาร สร้างสรรค์ รู้เท่าทัน ยาบ้า (Be Smart Say No To Drugs)”
(siren)~ส่งคลิปสั้น (ไม่เกิน(one)นาที) เข้าประกวดในคอนเซปต์ “How to say no to Yaba ?”
ชิงเงินรางวัลทุกระดับ รวมมูลค่ากว่า (dollar symbol)24,000,000 ล้านบาท
🎬 มาร่วมท้าทายความสามารถของคุณกับเรา สมัครเข้าร่วมโครงการได้แล้ววันนี้ที่ 🎬
■Website (:) www.besmartsaynotodrugs.com
■Facebook(:)
www.facebook.com/besmartsaynotodrugs.oncb
■TikTok (:) www.tiktok.com/@besmartsaynotodrugs?lang=en