สพฐ. ร่วมกับ มูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็ก จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเครือข่ายโรงเรียนคุ้มครองเด็ก

ข่าวอัพเดท


คำสำคัญ


สพฐ. ร่วมกับ มูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็ก จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเครือข่ายโรงเรียนคุ้มครองเด็ก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ระหว่างวันที่ 15 – 16 มิถุนายน 2567 ณ โรงแรมประจักษ์ตรา อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี ท่านสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่
– นางสาวกิติยาภรณ์ คำภูเวียง ครู โรงเรียนอนุบาลศรีธาตุ
– โทร 0946706102