ศสป.สพฐ. เข้าร่วมกิจกรรม “ทำบุญตักบาตร ถวายพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567”

ข่าวอัพเดท


คำสำคัญ


เมื่อวันจันทร์ที่ 10 มิถุนายน 2567 เวลา 06.30 น. ดร.ตฤณ ก้านดอกไม้ ผู้อำนวยการศูนย์บริหารความสุขและความปลอดภัย สพฐ. มอบหมายให้ นายธีรดนย์ ศรีฟ้า ผอ.กลุ่มส่งเสริมความสุขและความปลอดภัย นายเดชา ห้องแซง เจ้าหน้าที่ ศสป.สพฐ. และนางสาววสุอรรณ กัลปาลี เจ้าหน้าที่ ศสป.สพฐ. เข้าร่วมกิจกรรม “ทำบุญตักบาตร ถวายพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567” ณ ศาลา 100 ปี กระทรวงศึกษาธิการ และเข้าร่วมสวดมนต์ไหว้พระ ณ ลานหน้าองค์พระพุทธรูปประจำกระทรวงศึกษาธิการ โดยมี พลตำรวจเอกเพิ่มพูน ชิดชอบ รมว.ศธ นายสุรศักดิ์ พันธ์เจริญวรกุล รมช.ศธ และ ว่าที่ร้อยตรี ธนุ วงษ์จินดา เลขาธิการ กพฐ. ดร.ธีร์ ภวังคนันท์ รองเลขาธิการ กพฐ. ผู้บริหาร สพฐ. และบุคลากรของ สพฐ. เข้าร่วมกิจกรรม