ศสป.สพฐ.ร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

ข่าวอัพเดท


คำสำคัญ


วันจันทร์ที่ 3 มิถุนายน 2567 เวลา 07.00 น. ดร.ธีร์ ภวังคนันท์ รองเลขาธิการ กพฐ. พร้อมด้วย ดร. ตฤณ ก้านดอกไม้ ผู้อำนวยการศูนย์บริหารความสุขและความปลอดภัย สพฐ. นางสาวกมลลักษณ์ ลอยพูน ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารเรื่องร้องทุกข์และเฝ้าระวังข้อมูลข่าวสาร นายธนาณัติ วงศ์ถามาตย์ นักวิชาการศึกษา นายธนกร มงคลเจริญ และนางสาวกฤตยา จิระสง่ากุล เจ้าหน้าที่ ศสป.สพฐ. ร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ณ กระทรวงศึกษาธิการ