ศสป.สพฐ. เข้าร่วมฟังการเสวนา “มาตรการ การควบคุมการแพร่ระบาดของบุหรี่ไฟฟ้า”

ข่าวอัพเดท


คำสำคัญ


เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2567 นายตฤณ ก้านดอกไม้ ผอ.ศสป.สพฐ. ได้มอบหมายให้นายณรงค์ศักดิ์ โพธิ์อ่อง รอง ผอ.ศสป.สพฐ. พร้อมด้วย นางกรวรรณ ใสยจิตต์ ผอ. ปส. ศสป.สพฐ. และนายธันวา สุขพิทยากุล เจ้าหน้าที่ ศสป.สพฐ. เข้าร่วมฟังการเสวนา “มาตรการ การควบคุมการแพร่ระบาดของบุหรี่ไฟฟ้า” ณ โรงแรมเอเชีย ถนนราชเทวี กรุงเทพฯ โดย รมว.ศธ. พล ต.อ. เพิ่มพูน ชิดชอบ เป็นประธานเปิดการเสวนาในครั้งนี้
ในการนี้ รมว.ศธ ได้สั่งการและกำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องบูรณาการความร่วมมือ เพื่อกวาดล้างและปราบปรามอย่างจริงจัง โดยเฉพาะปัจจุบันที่มีการลักลอบจำหน่ายในกลุ่มเด็กและเยาวชน รวมถึง มีนโยบายให้กระทรวงศึกษาธิการ และ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ให้สื่อสารและประชาสัมพันธ์ให้ความรู้กับหน่วยงานในสังกัด เผยแพร่และประชาสัมพันธ์ให้รู้ถึงพิษภัยของการเสพติดบุหรี่ไฟฟ้า รวมถึงผลกระทบต่อเด็กและเยาวชนในปัจจุบัน ซึ่งกลุ่มผู้เสพหน้าใหม่ที่เป็นเยาวชนอายุเพียง 13 ปี และยังสืบทราบว่ามีการนำไปขายในโรงเรียน สถานศึกษา โดยเด็กและเยาวชนเป็นคนรับไปจำหน่ายเอง จึงขอความร่วมมือทั้งผู้ปกครองและสถานศึกษา หากพบเห็นการลักลอบจำหน่ายบุหรี่ไฟฟ้า ขอความร่วมมือให้แจ้งหน่วยงานรัฐ ทั้งทาง สายด่วน สคบ. 1166 และสายด่วนของภาครัฐทุกช่องทาง
จากสถานการณ์ข้างต้น ประกอบกับท่านนายกรัฐมนตรี ให้ความสำคัญอย่างยิ่งต่อเรื่องนี้ ดังนั้น จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่ภาคีเครือข่ายควบคุมการบริโภคยาสูบ ทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐ เอกชน และภาคประชาสังคม รวมถึงคุณครูและผู้ปกครอง จะต้องรับรู้และตระหนักถึงความสำคัญในการสื่อสารและสร้างความเข้าใจที่ถูกต้อง เกี่ยวกับอันตรายของบุหรี่ไฟฟ้า เพื่อปกป้องเด็กและเยาวชนไทยจากการเสพติดบุหรี่ไฟฟ้า