ศสป.สพฐ. เข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อมโครงการเปิดภาคเรียนอย่างปลอดภัย สู่วิถีเด็กไทยในศตวรรษที่ 21

ข่าวอัพเดท


คำสำคัญ


เมื่อวันจันทร์ที่ 20 พฤษภาคม 2567 เวลา 09.30 – 12.00 น. ดร. ตฤณ ก้านดอกไม้ ผอ.ศสป.สพฐ. มอบหมายให้นายเดชา ปาณะศรี รอง ผอ.ศสป.สพฐ. พร้อมด้วยนางธนาภรณ์ อรรคฮาต นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ ศสป.สพฐ. และนางสาวบุษกร หลำ เจ้าหน้าที่ ศสป.สพฐ. เข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อมโครงการเปิดภาคเรียนอย่างปลอดภัย สู่วิถีเด็กไทยในศตวรรษที่ 21 ผ่านโปรแกรมออนไลน์ Zoom Meeting โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเฝ้าระวัง ป้องกันและการคุ้มครองดูแลช่วยเหลือความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา ในช่วงเปิดภาคการศึกษา ให้มีความปลอดภัยในทุกมิติ และเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักเรียน นักศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา สถานศึกษา ผู้ปกครองและประชาชนทั่วไป และมีสมรรถณะที่สำคัญจำเป็นในศตวรรษที่ 21 สาระสำคัญในการประชุม มีดังนี้

1. เตรียมพิธีเปิดกิจกรรมเปิดภาคเรียนอย่างปลอดภัย สู่วิถีเด็กไทยในศตวรรษที่ 21 ในวันอังคารที่ 21 พฤษภาคม 2567 เวลา 08.30 – 11.30 น. ณ ห้องประชุม 5 ชั้น 1 อาคารสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และประธานในพิธีเปิดกิจกรรมเปิดภาคเรียนอย่างปลอดภัย สู่วิถีเด็กไทยในศตวรรษที่ 21 คือ พลตำรวจเอก เพิ่มพูน ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และกล่าวรายงาน โดย ดร.สุเทพ แก่งสันเทียะ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

2. ประธานฯ ส่งสัญญาณ Kick Off “พสน. ทำดี ทำได้ ทำทันที” พร้อมรับชมการถ่ายทอดกิจกรรมเชิงสัญลักษณ์ในการออกปฏิบัติงานของ พสน. และเครือข่ายในแต่ละพื้นที่ จากระบบออนไลน์ (ZOOM)

ลำดับในการถ่ายทอดสดของการออกตรวจตราและตรวจสอบนักเรียนและนักศึกษาที่ประพฤติตนไม่เหมาะสมตามจุดเสี่ยงที่กำหนดไว้ในแต่ละพื้นที่ ดังนี้

(ส่วนภูมิภาค)

2.1 ศธ.จ.นครนายก

2.2 ศธ.จ.ฉะเชิงเทรา

2.3 ศธ.จ.ระนอง

2.4 ศธ.จ.อุตรดิตถ์

2.5 ศธ.จ.ลำปาง

2.6 ศธ.จ.หนองคาย

2.7 ศธ.จ.เชียงใหม่

2.8 ศธ.จ.ชลบุรี

2.9 ศธ.จ.กระบี่

2.10 ศธ.จ.สุรินทร์

(ส่วนกลาง)

2.11 คันที่ 4 ผู้บริหาร/ผู้แทน สอศ. ลงตรวจแฟชั่นไอสแลนด์

2.12 คันที่ 2 ผู้บริหาร/ผู้แทน สพฐ. ลงตรวจห้างเซ็นจูรี่

2.13 คันที่ 3 ผู้บริหาร/ผู้แทน ศธจ.กทม. ลงตรวจเซ็นทรัลปิ่นเกล้าและสะพานพระราม 8