รองเลขาธิการ กพฐ. (ดร.ธีร์ ภวังคนันท์) และ ศสป.สพฐ. ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์และตรวจสอบกรณีนักเรียนสูบบุหรี่

ข่าวอัพเดท


คำสำคัญ


เมื่อวันจันทร์ที่ 20 พฤษภาคม 2567 เวลา 06.00 นาฬิกา ดร.ธีร์ ภวังคนันท์ รองเลขาธิการ กพฐ. พร้อมด้วย นายนิยม ไผ่โสภา ผอ.สพม.กรุงเทพมหานคร เขต 1 และศูนย์บริหารความสุขและความปลอดภัย สพฐ. (โดย นายธีรดนย์ ศรีฟ้า ผอ.กลุ่มส่งเสริมความสุขและความปลอดภัย นายเทพบุตร ดาราเพ็ญ เจ้าหน้าที่ศูนย์บริหารความสุขและความปลอดภัย สพฐ.) ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์และตรวจสอบกรณีนักเรียนสูบบุหรี่ในปั้มปตท.เลียบคลองทวีวัฒนา ข้างตลาดเวิลด์มาร์เก็ต (จุดเกิดเหตุ) และโรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (ทวีวัฒนา) ในพระราชูปถัมภ์ฯ โดยมี ว่าที่ร้อยตรีสุริยัน จันทรา ผอ.รร.โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (ทวีวัฒนา) ในพระราชูปถัมภ์ฯ รอง ผอ.รร. และคณะครู ร่วมต้อนรับและให้ข้อมูลต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
ผลการตรวจสอบจุดเกิดเหตุในช่วงเช้า พบว่ามีนักเรียนมาจอดรถซื้อของที่เซเว่นในปั้ม แต่ไม่พบการมั่วสุมกันในช่วงเช้าแต่อย่างใด โดยได้รับข้อมูลจากโรงเรียนว่าช่วงนี้จะเป็นช่วงที่มีนักเรียนจะตั้งกลุ่มอยู่บริเวณนี้ซึ่งทางโรงเรียนได้มีการออกตรวจและตักเตือนนักเรียนที่ประพฤติตนไม่เหมาะสมอย่างสม่ำเสมอ
รองเลขาธิการ กพฐ. ธีร์ จึงได้มีข้อสั่งการให้โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (ทวีวัฒนา) ในพระราชูปถัมภ์ฯ ดำเนินการดังนี้
1. ให้โรงเรียนสำรวจจุดเสี่ยงบริเวณโรงเรียน และอัพเดตจุดเสี่ยงให้เป็นปัจจุบัน
2. ให้โรงเรียนออกตรวจตราจุดเสี่ยง บริเวณโรงเรียน ที่เสี่ยงว่าเด็กจะมีการมั่วสุมหรือเสี่ยงว่าเด็กจะกระทำความผิดอย่างสม่ำเสมอ
3. รายงานการออกตรวจผ่านไลน์กลุ่มและรายงานให้ผอ.สพม.กรุงเทพมหานคร เขต 1 ทราบ
4. ให้ประสานตำรวจในท้องที่ออกตรวจร่วม
5. ให้ติดตามข่าวความเคลื่อนไหวของนักเรียนที่มีความเสี่ยงอยู่เสมอ
6. ให้ สพม.กรุงเทพมหานคร เขต 1 ทำทำเนียบ เครื่องแบบนักเรียน ชุดพละ ตราสัญลักษณ์ ลักษณะของกระเป๋า อักษรย่อของโรงเรียน เพื่อตรวจสอบฐานข้อมูล ง่ายต่อการสืบค้น และป้องกันความปลอดภัยให้แก่นักเรียน
นายนิยม ไผ่โสภา ผอ.สพม.กรุงเทพมหานคร เขต 1 ได้มีการกำชับให้โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (ทวีวัฒนา) ในพระราชูปถัมภ์ฯ ดำเนินการหมั่นตรวจตราและสังเกตบริเวณใกล้เคียงรอบๆ โรงเรียน เพื่อป้องกันการมั่วสุมและป้องกันความเสี่ยงที่จะเกิดความไม่ปลอดภัยของนักเรียน
นอกจากนี้ รองเลขาธิการ กพฐ. ธีร์ ได้ให้มุมมองทัศนคติในการใช้ชีวิตในอนาคตกับเด็กนักเรียนที่อยู่ในเหตุการณ์ครั้งนี้ เพื่อเป็นตัวนักเรียนและเป็นตัวอย่างกับเพื่อน พี่ น้อง นักเรียนในโรงเรียน และแจ้งกับทางผู้ปกครอง ครู บุคลากร และนักเรียนอย่างชัดเจน ว่าต้องขอความร่วมมือจากทุกฝ่าย เพื่อป้องกัน และเลิกใช้บุหรี่ไฟฟ้า เพื่อสุขภาพและอนาคตของตัวนักเรียนเอง ทางสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้มีมาตรการในการป้องกัน ขอให้ทุกฝ่ายยึดถือปฏิบัติเพื่อเป็นแนวทางเดียวกัน และเพื่อประโยชน์ของนักเรียน