ศสป.สพฐ.เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการหอพัก ครั้งที่ 1/2567

ข่าวอัพเดท


คำสำคัญ


วันศุกร์ที่ 17 พฤษภาคม 2567 เวลา 09.00 นาฬิกา ว่าที่ร้อยตรี ธนุ วงษ์จินดา เลขาธิการ กพฐ. ดร.ธีร์ ภวังคนันท์ และ ดร.ตฤณ ก้านดอกไม้ ผอ.ศูนย์บริหารความสุขและความปลอดภัย สพฐ. มอบหมายให้ นายธีรดนย์ ศรีฟ้า ผอ.กลุ่มส่งเสริมความสุขและความปลอดภัย และนายวัชระ ด้วงเมือง เจ้าหน้าที่ศูนย์บริหารความสุขและความปลอดภัย สพฐ. เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการหอพัก ครั้งที่ 1/2567 เพื่อพิจารณาแนวทางการปรับปรุงประสิทธิภาพการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติหอพัก พ.ศ. 2558 โดยมี นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานการประชุม นายอนุกูล ปีดแก้ว ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ นางอภิญญา ชมภูมาศ อธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน ในฐานะคณะกรรมการและเลขานุการ ร่วมประชุม ณ ห้องประชุม สป.1 ชั้น 8 อาคารกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ