ศสป.สพฐ.เข้าร่วมประชุมหลักด้านการสื่อสารประชาสัมพันธ์การขับเคลื่อนนโยบายสำคัญ

ข่าวอัพเดท


คำสำคัญ


เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 16 พฤษภาคม 2567 ดร.ตฤณ ก้านดอกไม้ ผอ.ศสป.สพฐ. มอบหมายให้นางสาวกฤตยา จิระสง่ากุล เจ้าหน้าที่ ศสป.สพฐ.เข้าร่วมประชุมหลักด้านการสื่อสารประชาสัมพันธ์การขับเคลื่อนนโยบายสำคัญ และปรับรูปแบบการประชาสัมพันธ์เพื่อให้ถึงครูและนักเรียนได้ง่ายขึ้น โดยมีว่าที่ร้อยตรี ธนุ วงษ์จินดา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เลขาธิการ กพฐ.) เป็นประธานในที่ประชุมครั้งนี้
โดยในการนำเสนอข่าวในรูปแบบของวิดีโอ และการLiveสดหรือการเขียนข่าวที่สั้น กระชับ นำเสนอข่าวที่น่าสนใจ มีคำพาดหัวข่าวที่ดึงดูด ภารกิจของสำนักที่เด่นๆ โดยเฉพาะเรื่องที่ตอบสนองนโยบายการลดภาระต่างๆ หากสามารถเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ได้แล้้ว ให้รีบดำเนินการส่งข้อมูลให้ผู้ประสานงานหลัก พร้อมทั้งนี้ ท่านเลขาฯ เน้นย้ำ การเขียนข่าวข้อความต้องไม่ยาวเกินไป กระชับ น่าสนใจ เข้าใจง่าย เขียนพาดหัวข่าว และนำเสนอข่าวให้น่าสนใจ