ศสป.สพฐ. เข้าร่วมการตรวจสอบสถานประกอบการในเขตพื้นที่ (Zoning) บริเวณใกล้เคียงสถานศึกษา

คำสำคัญ


วันพฤหัสบดีที่ 16 พฤษภาคม 2567 เวลา 09.00 นาฬิกา ว่าที่ร้อยตรีธนุ วงษ์จินดา เลขาธิการ กพฐ. ดร.ธีร์ ภวังคนันท์ รองเลขาธิการ กพฐ. และ ดร.ตฤณ ก้านดอกไม้ ผอ.ศูนย์บริหารความสุขและความปลอดภัย สพฐ. มอบหมายให้ นายธีรดนย์ ศรึฟ้า ผอ.กลุ่มส่งเสริมความสุขและความปลอดภัย นายประทวน เมืองงิ้วราย พนักงานธุรการ ส4 และนายวัชระ ด้วงเมือง เจ้าหน้าที่ศูนย์บริหารความสุขและความปลอดภัย สพฐ. เข้าร่วมการตรวจสอบสถานประกอบการในเขตพื้นที่ (Zoning) บริเวณใกล้เคียงสถานศึกษา ให้เป็นไปตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 22/2558 ลงวันที่ 22 กรกฎาคม 2558 โดยมี นางสาวพงษ์จันทร์ ไกรสินธุ์ สรรพสามิตพื้นที่กรุงเทพมหานคร 4 พ.ต.ท.เสกภัทร คูหาสุข สารวัตรปราบปราม สน.พหลโยธิน ผู้แทนสำนักงานเขตจตุจักร ผู้แทนมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ผู้แทนโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เจ้าหน้าที่สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่กรุงเทพมหารนคร 4 และเจ้าหน้าที่ตำรวจ สน.พหลโยธิน เข้าร่วมการตรวจสอบ ภายหลังจากการลงพื้นที่ตรวจสอบ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่กรุงเทพมหารนคร 4 จะดำเนินการตามกฎหมายให้เป็นไปตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 22/2558 ลงวันที่ 22 กรกฎาคม 2558 และเพื่อแก้ไขปัญหาการจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่อยู่ในบริเวณใกล้เคียงสถานศึกษาต่อไป