ศสป.สพฐ. เข้าร่วมพิธีมอบหมวกนิรภัยและเครื่องยนต์เพื่อการศึกษา

คำสำคัญ


วันที่ 16 พฤษภาคม 2567 ว่าที่ร้อยตรี ธนุ วงษ์จินดา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พร้อมด้วยนายณรงค์ศักดิ์ โพธิ์อ่อง รองผอ.ศูนย์บริหารความสุขและความปลอดภัย สพฐ. และบุคลากรกลุ่ม อว. ศสป.สพฐ. เข้าร่วมพิธีมอบหมวกนิรภัยและเครื่องยนต์เพื่อการศึกษา โดยมีพลตำรวจเอก เพิ่มพูน ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธาน พร้อมด้วย นายสิริพงศ์ อังคสกุลเกียรติ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจํากระทรวงศึกษาธิการ ในการรับหมวกนิรภัยขนาดเล็ก จำนวน 7,700 ใบ โดยนายพงศธร เอื้อมงคลชัย ประธานกรรมการบริหารบริษัท ไทยยามาฮ่า จำกัด เป็นตัวแทนผู้มอบ เพื่อนำไปมอบให้กับโีรงเรียนระดับประถมศึกษา สังกัด สพฐ. ที่เป็นนักเรียนทั้ง 77 จังหวัด โดยจะส่งมอบผ่านผู้แทนจำหน่ายของยามาฮ่าทั้ง 77 จังหวัด เพื่อร่วมทำกิจกรรมความปลอดภัยรณรงค์ให้สวมใส่หมวกนิรภัยขณะขับขี่รถจักรยานยนต์ และสร้างการตระหนักถึงการขับขี่ปลอดภัยทางท้องถนน ลดการสูญเสียเมื่อเกิดอุบัติเหตุ พร้อมด้วย ผู้บริหาร สังกัด สพฐ. และผู้บริหารจากบริษัท ไทยยามาฮ่ามอเตอร์ จำกัด เข้าร่วม ณ ห้องประชุมราชวัลลภ อาคารราชวัลลถ กระทรวงศึกษาธิการ