ศูนย์บริหารความสุขและความปลอดภัย สพฐ. เข้าร่วมพิธีเปิดกิจกรรม Kick Off “สุขาดี มีความสุข”

คำสำคัญ


❇️ วันจันทร์ที่ 6 พฤษภาคม 2567 ดร.ตฤณ ก้านดอกไม้ ผู้อำนวยการศูนย์บริหารความสุขและความปลอดภัย สพฐ. พร้อมด้วย นายธีรดนย์ ศรีฟ้า ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมความสุขและความปลอดภัย เข้าร่วมพิธีเปิดกิจกรรม Kick Off “สุขาดี มีความสุข” โดยมีพลตำรวจเอก เพิ่มพูน ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมว.ศธ.) เป็นประธานเปิดกิจกรรม พร้อมด้วย นายสิริพงศ์ อังคสกุลเกียรติ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงศึกษาธิการ นายพิษณุ พลธี ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ดร.เกศทิพย์ ศุภวานิช รองเลขาธิการ กพฐ. ดร.พัฒนะ พัฒนทวีดล รองเลขาธิการ กพฐ. ดร.ธีร์ ภวังคนันท์ รองเลขาธิการ กพฐ. ดร.ภูธร จันทะหงษ์ ปุญยจรัสธำรง ผู้ช่วยเลขาธิการ กพฐ. นายสุรินทร์ มั่นประสงค์ ผู้ช่วยเลขาธิการ กพฐ. ผู้อำนวยการสำนักใน สพฐ. ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ผู้อำนวยการโรงเรียน และผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วมกิจกรรม กิจกรรม Kick Off “สุขาดี มีความสุข” ทุกโรงเรียนพร้อมกันทั่วประเทศ ณ โรงเรียนวัดเมตารางค์ จังหวัดปทุมธานี และผ่านระบบออนไลน์ Zoom Meeting