ศสป.สพฐ. เข้าร่วมประชุมหารือในการป้องกันและแก้ไขการแพร่ระบาดบุหรี่ไฟฟ้าในนักเรียน

คำสำคัญ


เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 เลขาธิการ กพฐ. ได้มอบหมายให้รองเลขาธิการ กพฐ. (นายธีร์ ภวังคนันท์) และผู้บริหาร ศสป.สพฐ. นำโดย ดร.ตฤณ ก้านดอกไม้ ผอ.ศสป.สพฐ. นายณรงค์ศักดิ์ โพธิอ่อง รองผอ.ศสป.สพฐ. และนางกรวรรณ ใสยจิตต์ ผอ.ปยส. เข้าร่วมประชุมหารือในการป้องกันและแก้ไขการแพร่ระบาดบุหรี่ไฟฟ้าในนักเรียน ณ ห้องประชุมวชิราวุธ ชั้น 2 โดยมี พลตำรวจเอก เพิ่มพูน ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุมหารืออ พร้อมด้วยนายสิริพงศ์ อังคสกุลเกียรติ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงศึกษาธิการ ในการหารือร่วมกับ นายทศพร เสรีรักษ์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พร้อมด้วย มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ และ เครือข่ายครูเพื่อโรงเรียนปลอดบุหรี่ ในประเด็นการป้องกันการแพร่ระบาดบุหรี่ไฟฟ้าในนักเรียน

โดย รมว.ศธ. เสนอให้มีการเสนอแก้กฎหมาย พรบ. คุ้มครองเด็ก เพื่อให้ สามารถดำเนินการป้องกัน บุหรี่ไฟฟ้าได้ และเสนอขออำนาจ สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ในการแต่งตั้งผู้ที่เกี่ยวข้องในสถานศึกษา สพท. สพฐ. ในการตรวจค้นบุหรี่ไฟฟ้าได้ และประสานงานร่วมกับ สตร. และ มท. เพื่อขอกำลังสนับสนุน ในการตรวจค้นบุหรี่ไฟฟ้า/สิ่งผิดกฎหมายในช่วงเวลาเปิดเทอม

โดยนายทศพร เสรีรักษ์ และมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ และเครือข่ายครูเพื่อโรงเรียนปลอดบุหรี่ กล่าวว่า บุหรี่ไฟฟ้าเข้าถึงเด็กมัธยมมากถึง 18% ส่วนมากของบุหรี่ไฟฟ้าจะทำเป็น ตุ๊กตา มีกลิ่นที่หลากหลายเพื่อจูงใจเด็กให้อยากลอง อยากซื้อ อยากให้กระบวนการในโรงเรียนควรปลูกฝังให้แก่นักเรียน คุณครูทุกคนควรสอดแทรกความรู้เกี่ยวกับบุหรี่ไฟฟ้าเพื่อเด็กในโรงเรียน ไม่ใช่แค่คุณครูฝ่ายปกครองอย่างเดียว
จึงขอความร่วมมือทางกระทรวงศึกษาธิการ จัดสัมมนาเกี่ยวกับบุหรี่ไฟฟ้าทุกโรงเรียน อาจจะเชิญตัวแทนคุณครู สภานักเรียนหรือประธานสภานักเรียนเข้าร่วมสัมมนา อยากให้มีการให้ความรู้แก่นักเรียนกระบวนการในโรงเรียนควรปลูกฝังนักเรียน คุณครูทุกคนควรสอดแทรกความรู้เกี่ยวกับบุหรี่ไฟฟ้าเพื่อเด็กในโรงเรียน ไม่ใช่แค่หน้าที่ของคุณครูฝ่ายปกครองอย่างเดียวอยากให้โรงเรียนมีกิจกรรมเกี่ยวกับเชิงรุก มีการเสนอให้โรงเรียนจัดตั้งชมรม Gen Z เยาวชนห่างไกลบุหรี่ไฟฟ้า โดยนายตฤณ ก้านดอกไม้ ผอ.ศสป.สพฐ. เสนอให้นำองค์ความรู้ด้านนี้ไปขับเคลื่อนร่วมกับสภานักเรียนของทุกโรงเรียน