ศสป.สพฐ. เข้าร่วมการประชุมคณะทำงานแปลและตรวจสอบเอกสารความปลอดภัยรอบด้านในสถานศึกษา ปี 2565 – 2573 ฉบับแปลไทย ครั้งที่ 3/2567

คำสำคัญ


เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2567 ดร.ตฤณ ก้านดอกไม้ ผอ.ศูนย์บริหารความสุขและความปลอดภัย สพฐ. มอบหมายให้ นางสาวกมลลักษณ์ ลอยพูน ผอ. กลุ่มบริหารเรื่องร้องทุกข์ และเฝ้าระวังข้อมูลข่าวสาร ศสป.สพฐ. พร้อมด้วยนางสาวณัฐหทัย ผาคำ พนักงานราชการ เข้าร่วมการประชุมคณะทำงานแปลและตรวจสอบเอกสารความปลอดภัยรอบด้านในสถานศึกษา ปี 2565 – 2573 ฉบับแปลไทย ครั้งที่ 3/2567 ณ ห้องประชุม Forum ชั้น 1 โรงแรม Radisson Suite Bangkok Sukhumvit
ประเด็นที่ร่วมพิจารณาแปลและตรวจเอกสาร ดังนี้
1. กรอบการดำเนินงานความปลอดภัยรอบด้านในสถานศึกษา และหลักการ
2. ภาคผนวกและบทบัญญัติ
โดยดำเนินการส่งร่างเอกสารให้หน่วยงานเครือข่ายได้ตรวจสอบ เมื่อตรวจสอบเรียบร้อยแล้ว และนำส่งเอกสารให้ Gadrrres Approve และจะมีการประชุมผ่านระบบ Online เพื่อส่ง Concept Note สำหรับพิธีเปิดตัวกรอบการดำเนินงานความปลอดภัยรอบด้านในสถานศึกษา พ.ศ. 2565 – 2573 ในประเด็นด้านสิทธิเด็กและการรู้รับปรับตัวในภาคการศึกษา จะดำเนินการเดือนพฤษภาคม 2567