ศสป.สพฐ. ร่วมงานแถลงข่าวเปิดตัวผู้เข้าประกวดเยาวชนต้นแบบเก่งและดี TO BE NUMBER ONE (TO BE NUMBER ONE IDOL) รุ่นที่ 14 ประจำปี 2567

คำสำคัญ


เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 4 เมษายน 2567 เวลา 13.00 นาฬิกา ว่าที่ร้อยตรีธนุ วงษ์จินดา เลขาธิการ กพฐ. ดร.ธีร์ ภวังคนันท์ รองเลขาธิการ กพฐ. และดร.ตฤณ ก้านดอกไม้ ผู้อำนวยการศูนย์บริหารความสุขและความปลอดภัย สพฐ. มอบหมายให้ นางสาวกมลลักษณ์ ลอยพูน ผอ. กลุ่มบริหารเรื่องร้องทุกข์ และเฝ้าระวังข้อมูลข่าวสาร ศสป.สพฐ. พร้อมด้วย นางสาวณัฐหทัย ผาคำ พนักงานราชการ ร่วมงานแถลงข่าวเปิดตัวผู้เข้าประกวดเยาวชนต้นแบบเก่งและดี TO BE NUMBER ONE (TO BE NUMBER ONE IDOL) รุ่นที่ 14 ประจำปี 2567 ณ เดอะไพน์ รีสอร์ท จังหวัดปทุมธานี โดยมีนายแพทย์พงศ์เกษม ไข่มุกด์ อธิบดีกรมสุขภาพจิต เป็นประธานเปิดงานฯ พร้อมด้วยหม่อมหลวงยุพดี ศิริวรรณ ครูใหญ่ประจำบ้าน IDOL และหน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน รวมชมการแสดงจาก TO BE NUMBER ONE IDOL รุ่นที่ 13 และส่งผู้เข้าประกวด TI รุ่น 14 เดินทางเข้าสู่บ้าน TO BE NUMBER ONE IDOL HOME เพื่อทำการเก็บตัวและออดิชั่นในทุกๆ วันเสาร์ของสัปดาห์ต่อไป