ศสป.สพฐ. เข้าร่วมการประชุมรับฟังความเห็นเพื่อประกอบการพิจารณา กรณีร้องเรียนว่านักเรียนในเครือจตุรมิตรถูกบังคับให้เชียร์และแปรอักษร ในการแข่งขันฟุตบอลจตุรมิตรสามัคคีครั้งที่ 30

คำสำคัญ


เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 4 เมษายน 2567 เวลา 09.30 นาฬิกา ว่าที่ร้อยตรีธนุ วงษ์จินดา เลขาธิการ กพฐ. ดร.ธีร์ ภวังคนันท์ รองเลขาธิการ กพฐ. และดร.ตฤณ ก้านดอกไม้ ผู้อำนวยการศูนย์บริหารความสุขและความปลอดภัย สพฐ. มอบหมายให้นายธีรดนย์ ศรีฟ้า ผู้อำนวยการกลุ่มคุ้มครองและช่วยเหลือนักเรียนครูและบุคลากรการศึกษา และนายเทพบุตร ดาราเพ็ญ เจ้าหน้าที่ศูนย์บริหารความสุขและความปลอดภัย สพฐ. เข้าร่วมการประชุมรับฟังความเห็นเพื่อประกอบการพิจารณา กรณีร้องเรียนว่านักเรียนในเครือจตุรมิตรถูกบังคับให้เชียร์และแปรอักษร ในการแข่งขันฟุตบอลจตุรมิตรสามัคคีครั้งที่ 30 ณ ห้องประชุม 704 ชั้น 7 สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติอาคารรัฐประสาศนภักดี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา เขตหลักสี่ กทม. ในการประชุมในครั้งนี้ได้มี
1. นายรัฏฐกร ฟ้องเสียง ผู้อำนวยการสำนักนิติการ
2. ว่าที่ร้อยตรีดิตถ์กมล สนแจ้ง รองผู้อำนวยการสำนักนิติการ
3. นายวันศักดิ์ คำแหง รองสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 ปฎิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการศูนย์บริหารความสุขและความปลอดภัย สพฐ. นายวิธาน พรหมสินธุศักดิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเทพศิรินทร์ ผู้แทนโรงเรียนสวนกุหลาบ ผู้แทนโรงเรียนอัสสัมชัญและผู้แทนโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียน เข้าร่วมประชุม

ในการประชุมได้มีการหารือและรับฟังข้อเท็จจริงในเรื่องต่างๆ จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

  1. กระบวนการจัดกิจกรรมเชียร์และแปรอักษรในการแข่งขันฟุตบอลจะมีสามัคคี ครั้งที่ 30
  2. การนำการฝึกซ้อมเชียร์และแปลอักษรสำหรับการแข่งขันฟุตบอลจตุรมิตรสามัคคีครั้งที่ 30 มาปรับเป็นเวลาเรียนในวิชากิจกรรมชุมนุม
  3. การดูแลนักเรียนการจัดให้มีมาตรการด้านความปลอดภัย มาตรการด้านสุขภาพอนามัย หรือมาตรการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดกิจกรรมเชียร์และแปรอักษรในการแข่งขันฟุตบอล ครั้งที่ 30
  4. สภาพปัญหาข้อจำกัดและอุปสรรคของการจัดกิจกรรมเชียร์และแปรอักษรในการแข่งขันผลฟุตบอลจตุรมิตรสามัคคี ครั้งที่ 30
  5. ข้อเสนอแนะหรือแนวทางจัดกิจกรรมเชียร์และแปรอักษรในการแข่งขันฟุตบอลจตุรมิตรสามัคคีโดยคำนึงถึงหลักสิทธิมนุษยชน
    โดยเฉพาะสิทธิเด็ก