สพฐ.เดินหน้าสถานศึกษาปลอดภัย ป้องกัน ควบคุม แก้ไขการแพร่ระบาด “บุหรี่ไฟฟ้า”ในสถานศึกษา

คำสำคัญ


ว่าที่ร้อยตรีธนุ วงษ์จินดา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เดินหน้าสถานศึกษาปลอดภัย ป้องกัน ควบคุม แก้ไขการแพร่ระบาด “บุหรี่ไฟฟ้า” ในสถานศึกษา
1. สร้างค่านิยม “ไม่มี ไม่ใช้ ไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้า”
2. สร้างภูมิคุ้มกันการรู้เท่าทัน **บุหรี่ไฟฟ้าเป็นสิ่งผิดกฎหมาย**
3. เน้นย้ำ…โรงเรียนในสังกัด ดำเนินการป้องกัน ควบคุม และแก้ไขปัญหา การแพร่ระบาดของบุหรี่ไฟฟ้า