ศูนย์ความปลอดภัย สพฐ. ติดตามสถานการณ์กรณีเหตุครูโรงเรียนบ้านโป่งเกลือ สพป.เชียงราย เขต 1 (ครั้งที่ 2)

คำสำคัญ


เมื่อวันเสาร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 ว่าที่ร้อยตรี ธนุ วงษ์จินดา เลขาธิการ กพฐ. และดร.ธีร์ ภวังคนันท์ รองเลขาธิการ กพฐ. มอบหมายให้ศูนย์ความปลอดภัย สพฐ. นำโดย ดร.ตฤณ ก้านดอกไม้ ผู้อำนวยการศูนย์ความปลอดภัย. และนายณรงค์ศักดิ์ โพธิ์อ่อง รองผอ.ศูนย์ความปลอดภัย สพฐ. ติดตามสถานการณ์กรณีเหตุครูโรงเรียนบ้านโป่งเกลือ สพป.เชียงราย เขต 1 (ครั้งที่ 2) ถูกทำร้ายขณะเตรียมการสอนที่โรงเรียนในวันหยุดราชการ การติดตามฯในครั้งนี้ เป็นการเยียวยา ประเมินสภาพจิตใจผู้ประสบเหตุ และรับฟังแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาในระดับสถานศึกษา และระดับสำนักงานเขตพื้นที่