สพฐ. ส่งต่อพลังน้ำใจ มอบถุงยังชีพและสิ่งของบริจาค เยียวยาน้ำท่วมภาคใต้ จังหวัดปัตตานี และจังหวัดนราธิวาส ครั้งที่ 3

คำสำคัญ


วันพฤหัสบดีที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 เวลา 09.00 นาฬิกา ว่าที่ร้อยตรี ธนุ วงษ์จินดา เลขาธิการ กพฐ. และดร.ธีร์ ภวังคนันท์ รองเลขาธิการ กพฐ. มอบหมายให้ศูนย์ความปลอดภัย สพฐ. นำโดย ดร.ตฤณ ก้านดอกไม้ ผู้อำนวยการศูนย์ความปลอดภัย  นายวัชระ ด้วงเมือง ช่างไฟฟ้า ช4 นายประทวน เมืองงิ้วราย พนักงานธุรการ ส.4 นายเทพบุตร ดาราเพ็ญ เจ้าหน้าที่ศูนย์ความปลอดภัย สพฐ. และนักการภารโรง สพฐ. ได้ดำเนินการขนส่งสิ่งของที่รับบริจาคไปมอบให้นักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้  จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขึ้นพื้นฐาน ไปยังสถานีกรุงเทพ (หัวลำโพง)  โดย รถไฟขบวนรับ-ส่งสินค้า 985 ออกจากสถานีรถไฟหัวลำโพง เวลา 11.00 นาฬิกา ถึงสถานีตันหยงมัส อ.ระแงะ จ.นราธิวาส (สถานีปลายทาง) เวลา 10.47 นาฬิกา ของวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567 ทั้งนี้การดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย