ดร.ธีร์ ภวังคนันท์ รองเลขาธิการ กพฐ. เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการทบทวนคู่มือและจัดทำแผนขับเคลื่อนระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ของศูนย์ความปลอดภัย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

คำสำคัญ


วันศุกร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 09.00 นาฬิกา ว่าที่ร้อยตรีธนุ วงษ์จินดา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มอบหมายให้ ดร.ธีร์ ภวังคนันท์ รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการทบทวนคู่มือและจัดทำแผนขับเคลื่อนระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ของศูนย์ความปลอดภัย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยมี นายกมล เสาวภาคสุข รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท ในนามคณะทำงานและผู้ประสานงาน ได้รับมอบหมายจาก นายนิรุตต์ เข็มเงิน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท กล่าวต้อนรับ
นายณรงค์ศักดิ์ โพธิ์อ่อง รองผู้อำนวยการศูนย์ความปลอดภัย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการประชุม พร้อมด้วย ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู และคณะทำงาน เข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุทชัยพฤกษ์ โรงแรม 111 รีสอร์ทแอนด์สปา จังหวัดชัยนาท