ศูนย์ความปลอดภัย สพฐ. เข้าร่วมรับฟังการอภิปราย “มุมมองและเสียงสะท้อน ภายหลังกัญชา กระท่อมออกจากกฎหมายยาเสพติด” ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2567

คำสำคัญ


วันจันทร์ที่ 29 มกราคม 2567 ดร.ตฤณ ก้านดอกไม้ ผอ.ศูนย์ความปลอดภัย สพฐ. มอบหมายให้ นางกรวรรณ ใสยจิตต์ ผอ.กลุ่มแผนและยุทธศาสตร์ความปลอดภัย ศป.สพฐ. เข้าร่วมรับฟังการอภิปราย “มุมมองและเสียงสะท้อน ภายหลังกัญชา กระท่อมออกจากกฎหมายยาเสพติด” ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2567 ณ ห้องประชุมกระทรวงยุติธรรม 10-09 (ห้องออดิทอเรียม)
โดย พันตำรวจเอก ทวี สอดส่อง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานเปิดการเสวนาซึ่งในการเสวนาครั้งนี้ ผู้เข้าร่วมเสวนาได้พูดถึงเรื่องการ ประกาศให้กัญชาออกจากกฎหมายยาเสพติดของประเทศไทย ว่าเป็นเรื่องที่น่ากังวล เนื่องจาก การควบคุมการใช้กัญชาในต่างประเทศ
📍กัญชา ยังถือว่าเป็นยาเสพติดในต่างประเทศไทย
📌รัฐบาลประเทศต่างๆ มีมาตรการควบคุมการปลูก การใช้ การผลิต การครอบครองเพื่อเสพ การจำหน่ายอย่างเข้มงวด แม้แต่ประเทศที่ให้ใช้เพื่อนันทนาการ
📌รัฐบาลทุกประเทศไม่มีนโยบายส่งเสริม สนับสนุนให้ประชาชนปลูกหรือใช้กัญชาเสรี ยกเว้นประเทศไทยที่ส่งเสริม กัญชาเสรี ให้ปลูก เสพ ใช้อย่างเสรี เพื่อนันทนาการ แต่กล่าวอ้างว่า เพื่อประโยชน์ทางการแพทย์
✅ในการเสวนาในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ รับฟังมุมมองเชิงนโยบายจากภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง และสร้างการรับรู้ให้แก่เจ้าหน้าที่และประชาชนให้เข้าใจถึงประโยชน์และโทษของกัญชา กระท่อม