ศูนย์ความปลอดภัย สพฐ. เข้าร่วมประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนนโยบายด้านสุขภาพของกระทรวงศึกษาธิการ

คำสำคัญ


เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 25 มกราคม 2567 เวลา 09.00 น – 12.00 น. ดร.ตฤณ ก้านดอกไม้ ผู้อำนวยการศูนย์ความปลอดภัย สพฐ. พร้อมด้วย นายเดชา ปาณะศรี รองผอ.ศูนย์ความปลอดภัย สพฐ. เข้าร่วมประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนนโยบายด้านสุขภาพของกระทรวงศึกษาธิการ ณ ห้องประชุมวชิราวุธ ชั้น 2 อาคารราชวัลลภ กระทรวงศึกษาธิการ
โดยมีประเด็นความสำคัญ ดังนี้
1.การขับเคลื่อนธรรมนูญสุขภาพ จะมีการประชุมเชิงปฎิบัติการ ประมาณเดือนมีนาคม 2567 เพื่อเตรียมการลงสู่การขับเคลื่อนในโรงเรียน
2.ปัญหาสุขภาพ เรื่องบุหรี่ไฟฟ้าให้มีการทบทวนปรับกฎกระทรวงฯ
3.การจัดกิจกรรมแถลงข่าว 14 กิจกรรมในวันแห่งความรักเติมเต็มความสุขให้กับนักเรียน