ศูนย์ความปลอดภัย สพฐ. ได้ร่วมรับมองสิ่งของจากโรงเรียนปากเกร็ด และโรงเรียนศรีวิชัยวิทยา

คำสำคัญ


เมื่อวันศุกร์ที่ 19 มกราคม 2567 ดร.ตฤณ ก้านดอกไม้ ผู้อำนวยการศูนย์ความปลอดภัย สพฐ. นายณรงค์ศักดิ์ โพธิ์อ่อง รองผู้อำนวยการศูนย์ความปลอดภัย สพฐ. และเจ้าหน้าที่ศูนย์ความปลอดภัย สพฐ. ได้ร่วมรับมองสิ่งของจากโรงเรียนปากเกร็ด และโรงเรียนศรีวิชัยวิทยา เพื่อส่งมอบให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้