สพฐ. ส่งต่อพลังน้ำใจ มอบถุงยังชีพและสิ่งของบริจาค เยียวยาน้ำท่วมภาคใต้ จังหวัดปัตตานี และจังหวัดนราธิวาส ครั้งที่ 3

คำสำคัญ


วันศุกร์ที่ 19 มกราคม 2567 ว่าที่ร้อยตรี ธนุ วงษ์จินดา เลขาธิการ กพฐ. ดร.ธีร์ ภวังคนันท์ รองเลขาธิการ กพฐ. และนายภูธร จันทะหงษ์ ปุญยจรัสธำรง ผู้ช่วยเลขาธิการ กพฐ. มอบหมายให้ ศูนย์ความปลอดภัย สพฐ. นำโดย ดร.ตฤณ ก้านดอกไม้ ผอ.ศูนย์ความปลอดภัย สพฐ. นายธีรดนย์ ศรีฟ้า ผอ.กลุ่มคุ้มครองและช่วยเหลือนักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา ศป.สพฐ. นายวัชระ ด้วงเมือง ช่างไฟฟ้า ช4 สำนักอำนวยการ สพฐ.และสำนักพัฒนาการศึกษาเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ นำส่งสิ่งของบริจาคช่วยเหลือนักเรียน ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยน้ำท่วมภาคใต้ จังหวัดปัตตานี และจังหวัดนราธิวาส ครั้งที่ 3
📍ได้รับความอนุเคราะห์จากนางสาวศิริกุล เก่าราชการ ผู้อำนวยการโรงเรียนราชดำริ โดยมอบหมายให้ นายณรงค์ฤทธิ์ กล้าหาญ ครูผู้ช่วย นำรถบรรทุก 6 ล้อ โรงเรียนราชดำริ ร่วมขนส่งสิ่งของบริจาคฯ จาก สพฐ. ไปยังสถานีกรุงเทพ (หัวลำโพง)
📍การขนส่งสิ่งของบริจาคในครั้งนี้ได้รับความอนุเคราะห์จากการรถไฟแห่งประเทศไทย จัดขบวนรับ – ส่ง สินค้า 985 และยกเว้นค่าระวางและค่าธรรมเนียมการขนส่งจำนวน 26,082 บาท กำหนดออกจากสถานีกรุงเทพ (หัวลำโพง) เวลา 11.00 น. ถึงสถานีตันหยงมัส อ.ระแงะ จ.นราธิวาส (สถานีปลายทาง) เวลา 10.47 น. ของวันเสาร์ที่ 20 มกราคม 2567
ทั้งนี้ ศูนย์ความปลอดภัย สพฐ. และสำนักพัฒนาการศึกษาเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้ประสานเป็นการภายในกับ นายนิตย์ พรหมประสิทธิ์ ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 1 และนางสุภิญญา วงษ์นาม ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 ในการมารับสิ่งของที่บริจาคในครั้งนี้