ว่าที่ร้อยตรี ดร.ธนุ วงษ์จินดา เลขาธิการ กพฐ. มอบหมาย ดร.ธีร์ ภวังคนันท์ รองเลขาธิการ กพฐ. พร้อมกับ ศป.สพฐ. หารืองานด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

คำสำคัญ


ว่าที่ร้อยตรี ดร.ธนุ วงษ์จินดา เลขาธิการ กพฐ. มอบหมาย ดร.ธีร์ ภวังคนันท์ รองเลขาธิการ กพฐ. พร้อมด้วย ดร.ยุทธนา สำราญกิจ รองผอ.ศป.สพฐ. และนางกรวรรณ ใสยจิตต์ ผู้อำนวยการกลุ่มแผนและยุทธศาสตร์ความปลอดภัย ศป.สพฐ. เข้าพบ พล.ต.ท.ภาณุรัตน์ หลักบุญ เลขาธิการ ป.ป.ส.​ เพื่อแสดงความยินดีที่เข้ารับตำแหน่ง ในการนี้ เลขาธิการ ป.ป.ส. ได้หารืองานด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดร่วมกับรองเลขาธิการ กพฐ. ในประเด็นต่าง ๆ ดังนี้

  1. การสร้างการรับรู้ให้กับเด็กในเรื่องของยาเสพติด(ยาบ้า) คือภัยร้าย ที่ก่อให้เกิดภัยอันตรายต่อตัวเองกับสังคม
  2. การสร้างทักษะในการเอาตัวรอดหากต้องเผชิญเหตุกับผู้ป่วยจิตเวชจากย้าบ้า
  3. การเชื่อมข้อมูลด้านยาเสพติด ระหว่างระบบ Nispa และ Catas เพื่อเป็นข้อมูลที่ใช้ร่วมกันได้และครอบคุมทุกมิติ
  4. สำนักงาน ป.ป.ส. จะสร้างคอนเท้นผ่านสื่อ tiktok เรื่องพิษภัยของยาบ้า โดยให้นร. เข้าร่วมประกวด แบ่งเป็นระดับม.ต้น และม.ปลาย/ปวช. จำแนกพื้นที่เป็นระดับอำเภอ จังหวัด ภาค และประเทศ ซึ่งรองเลขาธิการ กพฐ. ได้รับหลักการเพื่อนำเสนอเลขาธิการ กพฐ.ต่อไป