ว่าที่ร้อยตรีธนุ วงษ์จินดา เลขาธิการ กพฐ. และดร.ธีร์ ภวังคนันท์ รองเลขาธิการ กพฐ. ห่วงใยนักเรียน กรณีเหตุโรงงานพลุระเบิด จังหวัดสุพรรรณบุรี

คำสำคัญ


วันที่ 18 มกราคม 2567 เวลา 10.00 น. ว่าที่ร้อยตรีธนุ วงษ์จินดา เลขาธิการ กพฐ. และดร.ธีร์ ภวังคนันท์ รองเลขาธิการ กพฐ. มอบหมาย ศูนย์ความปลอดภัย สพฐ. โดย ดร.ตฤณ ก้านดอกไม้ ผอ.ศูนย์ความปลอดภัย สพฐ. และนายเทพบุตร ดาราเพ็ญ เจ้าหน้าที่ศูนย์ความปลอดภัย สพฐ. ร่วมประชุมประเมินสถานการณ์ กรณีเหตุโรงงานพลุระเบิด จังหวัดสุพรรรณบุรี เพื่อวางแผนช่วยเหลือนักเรียนที่ได้รับผลกระทบ โดยมีผู้เข้าร่วมการประชุม นายวชิระ ขวัญเพชร ผอ.สพม.สุพรรณบุรี นายอนันต์ ดีขำ รองผอ.สพม.สุพรรณบุรี นายภาณุพงศ์ มั่นพรม รองผอ.สพม. สุพรรณบุรี บุคลากรกลุ่มส่งเสริมฯ นายสิน อารยะจารุ ผอ.โรงเรียนสวนแตงวิทยา นางสาวณัฐชา พิกุลทอง รองผอ.โรงเรียนสวนแตงวิทยา นายคมกริช สังขรัตน์ รองผอ.โรงเรียนสวนแตงวิทยาและคณะทำงานโรงเรียนสวนแตงวิทยา
เวลา 14.00 น. เดินทางไปเยี่ยมและให้กำลังใจนักเรียนที่ผู้ปกครองเสียชีวิต และเป็นผู้แทนเลขาธิการ กพฐ. มอบเงินช่วยเหลือ เยียวยา ครอบครัว ละ 10,000 บาท และได้ กำชับ สพท. และโรงเรียนดูแลนักเรียนอย่างใกล้ชิดและพร้อมกับรายงาน สพฐ. ทราบเป็นระยะ